Ferðamannapúlsinn í maí mældist 83,5 stig af 100 stigum mögulegum og hefur því verið svo til óbreyttur síðan í mars.

Ferðamannapúls maí 2018_heild

Erlendir ferðamenn mjög líklegir til að mæla með Íslandi sem áfangastað

Ferðamannapúlsinn er metinn út frá fimm undirþáttum: heildaránægju með ferðina, líkum á að mæla með Íslandi sem áfangastað, skynjun á gestrisni Íslendinga, hvort að ferðin hafi uppfyllt væntingar og hvort að ferðin hafi verið peninganna virði. Líkur á meðmælum er sá þáttur sem mældist hæstur í maí, eða 89,5 stig af 100 mögulegum á meðan mat ferðamanna á hvort ferðin hafi verið peninganna virði var sá þáttur sem mældist lægstur, eða 78 stig af 100 mögulegum. Pólverjar (87,4) eru ánægðastir með dvöl sína hér á landi í maímánuði, þar á eftir koma Finnar (87,1) en Ferðamannapúlsinn mælist lægstur hjá Dönum (77,2).

Ferðamannapúls maí 2018_undirþættir

Ferðamenn sem heimsækja fleiri en einn landshluta ánægðari

Segja má að á ýmsan hátt marki maímánuður lok vetrartíðarinnar og upphaf sumartíðarinnar í ferðaþjónustu á Íslandi, þar sem hegðun erlendra ferðamanna breytist að ýmsu leyti á þessum tíma. Ein helsta breytingin er sú að í maí byrjar stærra hlutfall ferðamanna að ferðast til annarra landshluta utan höfuðborgarsvæðisins, en athygli vekur að Ferðamannapúlsinn er almennt hærri meðal erlendra ferðamanna sem heimsækja tvo landshluta eða fleiri heldur en þeirra sem heimsækja einungis einn landshluta. Í maí var Ferðamannapúlsinn 85,3 stig meðal þeirra sem heimsóttu tvo landshluta eða fleiri, en 79,2 stig meðal þeirra sem heimsóttu einungis einn landshluta.

Ef horft er til ferðahátta stærstu ferðamannahópa landsins síðastliðna 12 mánuði eru það ferðamenn frá Kína og Spáni sem eru líklegastir til að heimsækja fleiri en einn landshluta, en 87% ferðamanna frá Kína og 84% ferðamanna frá Spáni heimsækja fleiri en einn landshluta. Á hinn endann eru það Bretar og Norðurlandabúar sem eru ólíklegastir til að heimsækja fleiri en einn landshluta, en minna en helmingur norskra ferðamanna heimsótti fleiri en einn landshluta.
Suðurland er sá landshluti utan höfuðborgarsvæðisins sem ferðamenn eru langlíklegastir til að heimsækja, en yfir helmingur erlendra ferðamanna heimsækja Suðurland á meðan Íslandsdvölinni stendur.

Ferðamannapúls maí 2018_landshlutar

Mynd: Hlutfall ferðamanna sem heimsækir fleiri en einn landshluta, greint eftir þjóðerni

* Ferðamannapúlsinn er samstarfsverkefni Isavia, Ferðamálastofu og Gallup og byggja mælingar á netföngum ferðamanna sem fara í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

Nánari upplýsingar um Ferðamannapúlsinn